ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.กะหรอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ต.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมิเตอร์น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ต.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน เพืีอการบรรจุเป็นข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ก.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ส.ค. 2562
7 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ส.ค. 2562
8 ประกาศการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
04 ก.ค. 2562
9 อบต.กรุงชิง ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา
79
08 พ.ค. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63