ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสถานที่ลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและเกียรติบัตร โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 พ.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนัำมันเชื้อเพลิงดีเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 พ.ย. 2562
7 ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงครุภัณฑ์ก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70