ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2563
3 ประกาศผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ(งวดสิ้นปีงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล บี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำม้นแก๊สโซฮอล์ 95 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมิเตอร์น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ต.ค. 2563
8 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2563
9 ประกาศสรุปผลพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84