ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ม.ค. 2565
4 ประกาศเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ม.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและผ้าเย็นโครงการบริการประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการบริการประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเต็นท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103